Prace wykonywane na terenie hali produkcyjnej i magazynowej:

 • Czyszczenie procesowe i technologiczne o zoptymalizowanym i indywidualnym doborze technologii
 • Czyszczenie lakierni oraz linii i procesów lakierniczych
 • Czyszczenie spawalni oraz linii i procesów spawalniczych
 • Czyszczenie hal montażu końcowego
 • Czyszczenia procesów VBH, KTL
 • Zamiatanie powierzchni hali produkcyjnej
 • Czyszczenie wewnętrzne ciągów produkcyjnych
 • Czyszczenie maszyn i urządzeń
 • Zamiatanie powierzchni magazynów
 • Zamiatanie ciągów komunikacyjnych
 • Ręczne zamiatanie mopami antystatycznymi trudnodostępnych powierzchni posadzki
 • Mycie mechaniczne powierzchni magazynowych
 • Mycie mechaniczne hali produkcyjnych
 • Mycie mechaniczne ciągów komunikacyjnych
 • Ręczne mycie trudnodostępnych miejsc posadzki