Jedną z usług w zakresie których się specjalizujemy jest czyszczenie suchym lodem.
Jako medium czyszczące wykorzystujemy zestalony CO2 (suchy lód), cząsteczki te znikają po zderzeniu z czyszczoną powierzchnią powodując oderwanie się zabrudzeń.

Proces czyszczenia suchym lodem wykorzystuje trzy zjawiska:

  • Energię kinetyczną cząsteczek suchego lodu
  • Efekt szoku termicznego
  • Efekt cieplno-kinetyczny

Główne zalety tej technologii to:

  • brak wilgoci,
  • brak zużycia czy korozji,
  • brak konieczności demontażu maszyny,
  • brak potrzeby stosowania wszelkiego rodzaju środków chemicznych.

W technologii tej nie ma potrzeby używania żadnych materiałów ściernych. Ponadto jest to technologia bezpieczna i niezwykle przyjazna dla środowiska naturalnego z uwagi na brak ścieków i niskie koszty.

Suchy lód wykorzystuje się w postaci granulek lub kostek.